میکروکتاب شنبه بی شنبه

خودتو اخراج کن

No More Mondays
نویسنده: دن میلر
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه