میکروکتاب شنبه بی شنبه (نوشتاری)

خودتو اخراج کن

No More Mondays
نویسنده: دن میلر
سبکتو
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه