میکروکتاب شکست سریع یا پیروزی بزرگ

برنامه‌ای برای راه‌اندازی استارتاپ

Fail Fast or Win Big
نویسنده: برنارد شرودر
سبکتو
۴۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۳ ساعت و ۳۵ دقیقه