میکروکتاب شکست سریع یا پیروزی بزرگ (نوشتاری)

برنامه‌ای برای راه‌اندازی استارتاپ

Fail Fast or Win Big
نویسنده: برنارد شرودر
سبکتو
دسته: کسب و کار
۴۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۳ ساعت و ۳۵ دقیقه