میکروکتاب مثل یک ثروتمند فکر کن

چطور طرز فکرمان را برای ثروتمند شدن آماده کنیم

How to Think Like a Millionaire
نویسنده: مارک فیشر
سبکتو
۵۵ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه