میکروکتاب مثل یک ثروتمند فکر کن (نوشتاری)

چطور طرز فکرمان را برای ثروتمند شدن آماده کنیم

How to Think Like a Millionaire
نویسنده: مارک فیشر
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۵۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه