میکروکتاب هیولای درونتو بیدار کن (نوشتاری)

چطور به سرعت کنترل سرنوشت‌مان را بدست بگیریم

Awaken the Giant Within
نویسنده: آنتونی رابینز
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه