میکروکتاب هیولای درونتو بیدار کن

چطور به سرعت کنترل سرنوشت‌مان را بدست بگیریم

Awaken the Giant Within
نویسنده: آنتونی رابینز
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه