میکروکتاب ۱۰۰ قانون

شکست ناپذیر در زندگی و تجارت

The 100 Absolutely Unbreakable Laws of Business Success
نویسنده: برایان تریسی
سبکتو
۴۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه