میکروکتاب ۷ عادت افراد تاثیرگذار

تغییرات بزرگ برای موفقیت شما

The 7 Habits of Highly Effective People
نویسنده: استیون کاوی
سبکتو
۴۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۲۵ دقیقه