میکروکتاب ۷ عادت افراد تاثیرگذار (نوشتاری)

تغییرات بزرگ برای موفقیت شما

The 7 Habits of Highly Effective People
نویسنده: استیون کاوی
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۴۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۲۵ دقیقه