میکروکتاب کی (نوشتاری)

راهکارهای علمی برای زمان‌بندی عالی

When
نویسنده: دنیل اچ پینک
فاطمه فراهانی
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۱۵ دقیقه