میکروکتاب هنر اغواگری (نوشتاری)

راهکارهایی برای مسلط شدن بر دیگران

The Art of Seduction
نویسنده: رابرت گرین
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۴۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۵ ساعت و ۵۰ دقیقه