میکروکتاب چهار میثاق (نوشتاری)

راهنمایی کامل برای رسیدن به آزادی، عشق و سعادت در زندگی

The Four Agreements
نویسنده: دون میگوئل روئیز
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه