میکروکتاب تقلبی (صوتی)

چطور پول تقلبی افراد را هر روز فقیرتر می‌کند

Fake
نویسنده: رابرت کیوساکی
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
دو ساعت و ۱۸ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی