میکروکتاب نمی‌گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد (صوتی)

چطور با مسائل اعصاب خوردکن کنار بیاییم

How to keep people from pushing your buttons
نویسنده: آلبرت الیس
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۴۶ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی