میکروکتاب آی‌کیو (IQ) مالی (صوتی)

برای ثروتمند شدن آی‌کیو مالی خود را افزایش دهید

Rich Dad's Increase Your Financial IQ
نویسنده: رابرت کیوساکی
راوی: کاوه یزدی‌فرد
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت ۴۵ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی