نانوکتاب شجاعت انجام کار جدید

آیا آماده‌اید سازمان‌تان را از نو بسازید؟

Brave new work
نویسنده: آرون دیگنان
دادبه دادمهر
۳۵ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها