نانوکتاب سریع تر پیش بروید

درس‌های تِک‌استارز برای شتاب دادن به استارتاپ‌تان

Do more faster
نویسنده: دیوید کوهن
دادبه دادمهر
۲۱ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها