نانوکتاب بنیان‌گذار عزیز

توصیه‌هایی برای همه کسانی که می‌خواهند کسب و کاری را شروع کنند

Dear Founder
نویسنده: مینارد وب
مهدی افشاریان
۳۷ دقیقه

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها