نانوکتاب بنیان‌گذار عزیز

توصیه‌هایی برای همه کسانی که می‌خواهند کسب و کاری را شروع کنند

Dear Founder
نویسنده: مینارد وب
مهدی افشاریان
۳۷ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها