نانوکتاب آیا من بیش از حد زیرک هستم؟

گفتگویی بی‌پرده درباره یک شورشی در دنیای کسب‌وکار

Am I being too Subtle
نویسنده: سام زل
مهدی افشاریان
۲۷ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها