نانوکتاب از خوب به عالی

چرا بعضی از شرکت‌ها پیشرفت می‌کنند و بعضی دیگر نه؟

Good to Great
نویسنده: جیم کالینز
دادبه دادمهر
۲۴ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها