نانوکتاب اگر خیلی باهوش هستید، چرا شاد نیستید؟

چگونه موفقیت شغلی را به موفقیت در زندگی تبدیل کنیم

If you so smart, why aren't happy
نویسنده: راج راگوناتان
دادبه دادمهر
۲۴ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها