نانوکتاب بازی زندگی و چگونگی آن

زندگی جنگ نیست، یک بازی دل‌انگیز است

The game of life and how to play it
نویسنده: فلورانس اسکاول‌ شین
دادبه دادمهر
۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها