نانوکتاب تاسیس شده بعد از ۴۰ سالگی

چطور کسب‌وکارتان را شروع کنید، وقتی زمانی برای هدر دادن ندارید

Founded After Forty
نویسنده: گلندا شاولی
نسترن نجاران
۲۹ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها