نانوکتاب نانوکتاب تصمیمات کوچک، تغییرات بزرگ

با استفاده از تصمیمات کوچک، زندگی‌تان را برای همیشه تغییر دهید

Small move, big change
نویسنده: کارولین ال. آرنولد
دادبه دادمهر
۲۷ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها