نانوکتاب تمرکز

راننده‌ پنهان برتری

Focus
نویسنده: دانیل گلمن
دادبه دادمهر
۴۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها