نانوکتاب جرات رهبری

شجاعانه کار کن، سخت مذاکره کن و اشتیاق زیاد داشته باش

Dare to Lead
نویسنده: برنه براون
دادبه دادمهر
۲۴ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها