نانوکتاب خودت را از نو بساز

تنها اصل ثابت در این جهان، تغییر است

Reinvent yourself
نویسنده: جیمز آلتوچر
دادبه دادمهر
۲۸ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها