نانوکتاب خودت را پیدا کن

چگونه باید استعدادها را کشف و زندگی‌ را تغییر داد

Finding your element
نویسنده: سر کن رابینسون
دادبه دادمهر
۲۶ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها