نانوکتاب خودت رو جمع و جور کن

راهنمایی برای اهمیت ‌ندادن

Get your sh*t together
نویسنده: سارا نایت
دادبه دادمهر
۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها