نانوکتاب در دفاع از خودخواهی

چرا فداکاری ناعادلانه است

In Defense of Selfishness
نویسنده: پیتر شوارتز
نسترن نجاران
۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها