نانوکتاب سریع و آهسته فکر کن

کجا می‌‌توانید (و کجا نمی‌توانید) به مغز خود اعتماد کنید

thinking, fast and slow
نویسنده: دنیل کانمن
دادبه دادمهر
۴۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها