نانوکتاب شجاع باش، نه بی‌نقص

ترس کمتر، شکست بیشتر و زندگی شجاعانه‌تر

Brave, Not perfect
نویسنده: رشما سوجانی
راضیه اسدی
۲۴ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها