نانوکتاب شرکت انحصاری

چرا لازم است بعضی کسب و کارها کوچک باقی بمانند

Company of one
نویسنده: پاول جارویس
دادبه دادمهر
۳۹ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها