نانوکتاب عادت‌های اتمی

روشی آسان و ثابت شده برای ساختن عادت‌های خوب و از بین بردن عادت‌های بد

Atomic Habits
نویسنده: جیمز کلیر
مهدی افشاریان
۳۰ دقیقه

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها