نانوکتاب عادت‌های احساسی

۷ کاری که افراد انعطاف‌پذیر به شکلی متفاوت انجام می‌دهند

Emotional Habits
نویسنده: آکاش کاریا
دادبه دادمهر
۲۴ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها