نانوکتاب عامل اجرایی

مهارتی که انگیزه موفقیت می‌شود

The Execution Factor
نویسنده: کیم پرل
دادبه دادمهر
۴۱ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها