نانوکتاب قانون ۵ ثانیه

زندگی، کار و اعتمادبه‌نفس‌تان را با نیروی شجاعت متحول کنید

The 5 second rule
نویسنده: مل رابینز
راضیه اسدی
۲۴ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها