نانوکتاب قدرت تو

ایده‌های نوآورانه‌تان را چنان قدرتمند کنید که در جهان تاثیرگذار باشند

Power of onlyness
نویسنده: نیلوفر مرچند
دادبه دادمهر
۳۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها