نانوکتاب قدرت کلام

راه شگفت‌انگیز رسیدن به خواسته‌ها

The Power of the spoken word
نویسنده: فلورانس اسکاول‌ شین
دادبه دادمهر
۱۴ دقیقه

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها