نانوکتاب قدرت کلام

راه شگفت‌انگیز رسیدن به خواسته‌ها

The Power of the spoken word
نویسنده: فلورانس اسکاول‌ شین
دادبه دادمهر
۱۴ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها