نانوکتاب مثل یک کارآفرین فکر کن، مثل یک مدیرعامل رفتار کن

راهکارهای ضروری برای پابرجا ماندن، نجات یافتن و پیشرفت در کار

Think like an Entrepreneur, Act like a CEO
نویسنده: بورلی جونز
دادبه دادمهر
۲۸ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها