نانوکتاب مغزت رو به کار بنداز

چگونه شناخت مغز می‌تواند در زندگی ثمربخش باشد

Activate your brain
نویسنده: اسکات جی. هافورد
دادبه دادمهر
۲۷ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها