نانوکتاب مقاومت

نکاتی ارزشمند برای داشتن یک زندگی بهتر

Resilience
نویسنده: اریک گریتنس
دادبه دادمهر
۲۳ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها