نانوکتاب نمی‌توانی به من آسیب بزنی

کنترل افکارتان را به دست بگیرید و ناممکن را به ممکن تبدیل کنید

Can`t hurt me
نویسنده: دیوید گاگینز
دادبه دادمهر
۲۴ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها