نانوکتاب هوش هیجانی

چرا هوش هیجانی از ضریب هوشی مهمتر است

Emotional Intelligence
نویسنده: دانیل گلمن
مهدی افشاریان
۲۴ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها