نانوکتاب هوش هیجانی

چرا هوش هیجانی از ضریب هوشی مهمتر است

Emotional Intelligence
نویسنده: دنیل گلمن
مهدی افشاریان
۲۴ دقیقه

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها