نانوکتاب چطور فوق‌العاده باشیم

حرف را بگذارید کنار و آستین‌هایتان را بالا بزنید

How to be f*cking awesome
نویسنده: دن مردیت
نسترن نجاران
۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها