نانوکتاب چه کسی پنیر مرا جابه‌جا کرد؟

روشی شگفت‌انگیز برای مواجه با هر گونه تغییر در کار و زندگی

Who move my cheese
نویسنده: اسپنسر جانسون
دادبه دادمهر
۱۸ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها