نانوکتاب چگونه حرفه‌ای بنویسیم

راحت‌تر رسیدن به نتایج مؤثر

Business Writing Tips
نویسنده: رابرت بولارد
دادبه دادمهر
۲۸ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها