نانوکتاب چگونه یک رهبر مثبت باشیم

راهکارهای ساده، تاثیرات شگفت‌انگیز

How to Be a Positive Leader
نویسنده: گروه نویسندگان
دادبه دادمهر
۳۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها