نانوکتاب کاتالیزور

راهبردهای نهایی برای موفقیت در کار و زندگی

Catalyst
نویسنده: چاندرامولی ونکاتسان
دادبه دادمهر
۲۸ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها