نانوکتاب کار عمیق

قوانینی برای تمرکز در جهانی بدون تمرکز

Deep Work
نویسنده: کارل نیوپورت
دادبه دادمهر
۲۵ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها