نانوکتاب کلام تو عصای معجزه‌آسای تو

تو همانی هستی که می‌گویی

Your word is your wand
نویسنده: فلورانس اسکاول‌ شین
دادبه دادمهر
۲۴ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها