نانوکتاب چهار ثانیه

برای سرکوب عادت‌های مضر، فقط به کمی زمان نیاز دارید

four seconds
نویسنده: پیتر بریگمن
دادبه دادمهر
۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها