نانوکتاب ۵۹ ثانیه

کمتر فکر کن، بیشتر عمل کن

59 seconds
نویسنده: ریچارد وایزمن
دادبه دادمهر
۳۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها